A Z

مواد شیمیایی قابل ارائه

گروه راینه با بکارگیری تجارب بیش از دو دهه فعالیت در زمینه تجارت کالا و آشنایی کامل با نیازهای صنایع مختلف به مواد شیمیایی، با راه اندازی فرایند تحویل بموقع (JIT)، این اطمینان خاطر را برای مشتریان محترم و کارفرمایان گرامی خود فراهم آورده است که همواره مواد شیمیایی حیاتی و پرمصرف ایشان در مقادیر مورد نیاز و در زمان مناسب، با قیمت رقابتی و هزینه های کمتر، تأمین و تحویل خواهد گردید.
لیست مواد شیمیایی موجود در انبارهای داخلی و بین المللی گروه راینه ، با امکان تحویل فوری/ بموقع به شرح ذیل می باشد:

 

دانلود کاتالوگ مواد شیمیایی قابل ارائه