تری اتیل آلومینیوم با نام اختصاری TEAL و یا تری اتیل آلومین نیز شناخته می شود. فرمول شیمیایی این ترکیب Al2(C2H5)6بوده و به اختصار بصورت Al2Et6 نیز نمایش داده می شود. مایعی بیرنگ و فرار بوده و اگر در معرض هوا قرار گیرد بلافاصله آتش می گیرد. این ماده دارای جرم مولکولیg/mol 2/114 بوده و نقطه اشتعال آن 18- درجه سانتی گراد می باشد. این ماده به عنوان کمک کننده کاتالیزور در تولید صنعتی پلی پروپیلن، پلی اتیلن و یا الکل‌های زنجیره ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

روش تولید ماده شیمیایی تری اتیل آلومینیوم (TEAL):

روشهای تولید مختلفی برای این ماده وجود دارد. موثرترین روش تولید این ماده استفاده از فلز آلومینیوم، گاز هیدروژن و اتیلن طبق واکنش زیر می باشد:

2 Al + 3 H2 + 6 C2H4 → Al2Et6

به علت کارآمد بودن این روش تولید، تری اتیل آلومینیوم یکی از در دسترس ترین ترکیبات آلی آلومینیومی محسوب می شود.

تری اتیل آلومینیوم همچنین می تواند از ترکیبات کلردار اتیل آلومینویم نیز تولید شود که از واکنش پودر آلومینیوم با کلرواتان با استفاده از یک فلز آلکالی مانند سدیم طبق واکنش زیر ایجاد می شود:

3 Al2Cl3Et3 + 9 Na → 2 Al2Et6 + 2 Al + 9 NaCl

پیوندهای آلومینیوم-کربن در این ماده کاملا قطبی بوده، به همین خاطر کربن به آسانی پروتونه شده و باعث آزاد سازی اتان می شود:

Al2Et6 + 6 HX → 2 AlX3 + 6 EtH

برای این واکنش، حتی اسیدهای ضعیفی مانند استیلن می توانند استفاده شوند.

 

درصد ترکیب مواد تشکیل دهنده تری اتیل آلومینیوم (TEAL):

Aluminum ≥ 22.5 wt%

Hydride, as AlH₃ ≤ 0.10 wt%

Triethylaluminum ≥ 94.0 wt%

Triisobutylaluminum ≤ 0.1 wt%

Tri-n-butylaluminum ≤ 6.0 wt%

 

صنایعی که ماده شیمیایی تری اتیل آلومینیوم (TEAL) در آن کاربرد دارد:

  • استفاده در Ziegler–Natta catalyst برای تولید پلی اولفینها
  • ترکیب پیشگام برای تولید الکلهای چرب
  • واکنشگر برای تولید ترکیبات آلی و آلی-فلزی
  • عامل پیروفوریک

 

بسته بندی و حمل ونقل ماده شیمیایی تری اتیل آلومینیوم (TEAL) :

معمولا در مخازن فولاد ضد زنگ بصورت خالص و یا حل شده در حلالهای آلی مانند هپتان و یا هگزان نگهداری می شود. TEAL و محلولهای آن در شرایط خشک، خنثی و دور از حرارت معمولا پایدار می باشند. در دمای بالاتر از 120 درجه سانتی گراد به آرامی تجزیه شده و تبدیل به آلومینیوم عنصری و گازهای هیدروژن و اتیلن می شود. بسته بندی آن در تانک های قابل حمل و سیلندر انجام می شود.