توپانول نام تجاری ماده شیمیایی 4و2- دی متیل 6- ترشیو بوتیل فنول است. با توجه به ساختار مولکولی، این ماده متشکل از حلقه بنزنی شامل یک گروه هیدروکسیل و دو گروه متیل و یک گروه ترشیوبوتیل است. که به عنوان یکی از مواد پر مصرف در صنعت نفت شناخته می‌شود. یکی از مهم‌ترین مشخصات این ماده پایداری در محول‌های اسیدی، بازی و خنثی است. از توپانول به طور گشترده در پالایشگاه‌ها به منظور تهیه سوخت جت، بنزین خودرو و بنزین هواپیما استفاده قرار می‌شود.

 

مشخصات توپانول Topanol:

نام ماده توپانول
شکل ظاهری مایعی زرد رنگ با بوی فنولی
فرمول شیمیایی C12H18O
CAS 0-09-1879
NFPA فرمول ساختاری

موارد کاربرد توپانول Topanol:

  • به عنوان آنتی اکسیدان
  • صنعت چاپ
  • صنایع داروسازی