از ترکیبات گوگردی به طور گسترده در کوره‌های الفین به منظور افزایش سرعت کراکینگ حرارتی استفاده می‌شود.

دی متیل دی سولفاید (DMDS) از جمله ترکیباتی است که بدین منظور در کوره‌های الفین و احیای کاتالیست‌ها استفاده می‌شود. 15 درصد از این ماده در کوره های پیرولیز، 78 درصد آن در Hydrotreting و 7 درصد آن در فرایند Reforming استفاده میشود.

استفاده از آن در کوره های اولفین باعث می شود تا این ماده بر روی سطح فلزی این کوره ها نشسته و باعث توقف فعالیت کاتالیستی این فلزات می شود. محصولات اصلی این تجزیه شامل سولفید کربونیل، سولفید هیدروژن، دی متیل سولفاید، متان و رادیکال آزاد SH است. در واقع زوج الکترون غیر پیوندی ترکیبات گوگرد دار منجر به جذب شیمیایی قوی در سطح فلز می‌شود. دی متیل دی سولفایدهای اضافه شده به سوخت بر اثر حرارت بالا تجزیه می‌شوند. جذب شیمیایی گوگرد در سطح فلز، لایه‌ای از سولفید فلزی بر سطح راکتور ایجاد می‌کند.

ایمنی ماده شیمیایی دی متیل دی سولفید (DMDS) :

 • حفاظت پوست
  • از تماس مستقیم پوست با این ماده جلوگیری کنید.
 • حفاظت چشم
  • از تماس مستقیم چشم با این ماده جلوگیری کنید.
 • حفاظت بدن
  • از کلاه ایمنی و لباس آستین بلند از آن استفاده کرد.
 • حفاظت تنفسی
  • محیط کار حتما مجهز به سیستم تهویه باشد تا ذرات ریز داخل سیستم تنفسی نشود.
DMDS

 

از جمله ترکیبات گوگردی که به منظور جلوگیری از تشکلیل کک از آن‌ها استفاده می‌شود عبارتند از:

 • گوگرد عنصری
 • هیدروژن سولفید
 • دی متیل سولفید
 • در متیل دی سولفید
 • تیوفن
 • دی بنزیل سولفید

مشخصات دی متیل دی سولفید :

 

نام ماده
دی متیل دی سولفید
شکل ظاهری مایع زرد تا شفاف
فرمول شیمیایی C2H6S2

 

از جمله کاربردهای DMDS عبارتند از:

 • افزایش گزینش پذیری تبدیل هیدروکربن‌ها
 • جلوگیری از فرآیند تشکیل کک در سطح داخلی کویل‌های راکتور
 • صنایع کشاورزی

 

دی متیل دی سولفید

برچسب ها: ، ، ،