فلوکولنت ها که به عنوان agent flocking نیز شناخته می‌شوند، مواد شیمیایی هستند که لخته سازی را با تجمع کلوئیدها و دیگر ذرات معلق در مایعات انجام داده و یک توده تشکیل می‌دهند. این مواد برای حذف ذرات معلق جامد در مایع توسط فرایند فلوکولاسیون بکار می روند. در این فرایند با تجمع ذرات جامد، یک توده تشکیل شده که یا در کف مایع رسوب نموده و یا بر روی سطح مایع شناور می شوند. سپس این توده تشکیل شده را
می توان از سطح مایع جدا نمود. ذرات ریزتر از 1/0 میکرون در آب به دلیل بار الکتروستاتیکی (اغلب منفی) به طور مداوم در حرکت بوده و یکدیگر را دفع می کنند. ابتدا باید با استفاده از مواد کواگولانت این بار الکتروستاتیکی را خنثی نموده و تجمیع ذرات شروع شده وسپس با استفاده از مواد فلوکولانت یک توده ای از این ذرات تجمیع شده ایجاد می شود. و در نهایت می توان این توده را از سطح مایع جدا نمود.

 

کاربرد

این مواد درصـنایع کاغـذ سازی، معـدن ، تـصفیه آب ،کمک دهنده طغیان در بازیافت نفت و یا بهبود فیلتر شدن ذرات کوچک استفاده می شوند.

 

روش تولید

فلوکولنت هایی از قبیل پلی اکریل آمید، عمدتا با روش امولسیون معکوس و یا پلیمریزاسیون رسوبی تولید می شوند. در روش امولسیون معکوس، محلول آبی اکریل آمید توسط یک امولسیفایر مناسب در یک فاز روغنی
به صورت پراکنده در می آید و توسط آغازگر محلول در آب یا محلول در روغن شروع به پلیمریزاسیون می کند.

 

انواع فلوکولنت:

بسیاری از فلوکولنت ها، کاتیون های چند عاملی مانند آلومینیوم ، آهن ، کلسیم یا منیزیم هستند. این مولکولهای دارای بار مثبت با ذرات و مولکولهای دارای بار منفی در فعل و انفعال هستند تا موانع تجمع را کاهش دهند. علاوه بر این ، بسیاری از این مواد شیمیایی تحت pH مناسب و شرایط دیگر مانند دما و شوری، با آب واکنش نشان
می دهند تا هیدروکسیدهای نامحلول را تشکیل دهند که پس از رسوب، با هم پیوند می خورند و زنجیرهای طولانی ایجاد کنند و ذرات کوچک را به تله می اندازند. فلوکولانتهای پلیمری با زنجیره بلند مانند پلی آکریل آمیدهای اصلاح شده توسط کمپانیهای تولید کننده این ماده به بازار عرضه شده اند. این مواد را می توان
به صورت جامد یا مایع برای استفاده در فرایند لخته سازی استفاده نمود. متداول ترین پلی آکریل آمید مایع به صورت امولسیون 40-10 درصد وزنی می باشد. از دیگر فلوکولنت های مصنوعی می توان به سولفات آلومینیوم، اکسید کلسیم، هیدروکسید کلسیم، کلرید آهن و سدیم سیلیکات اشاره نمود. در بین فلوکولنتهای طبیعی استفاده شده می توان به Chitosan ، Guar gum، Gelatin و Alginate ها اشاره نمود.
فلوکولانت ها به لحاظ یونی به سه دسته تقسیم می شوند:
۱-آنیونی (قابل مصرف برای تصفیه آب در صنایع مختلف و آب شرب )
۲- غیریونی (با مصارف مشابه آنیونی)
۳ – کاتیونی(عموما برای فاضلابهای صنعتی و انسانی)

 

بسته بندی

برای نگهداری فلوکولانت ها از کیسه های دو لایه ای 25 کیلوگرمی استفاده می شود. فلوکولانت ها در دمای بین 5 تا 35 درجه ساتیگراد پایدار بوده و باید دور از نور مستقیم خورشید و رطوبت نگهداری شوند. یکی از مهمترین فلوکولانتهای استفاده شده در صنعت، پلی اکریل آمید می باشد که به اختصار PAM نامیده می شود. این گرید اگر بصورت مایع استفاده شود در ظروف پلیمری 100، 150 و 200 لیتری بسته بندی می شود.