پلیمرهای منعقد کننده، ترکیباتی پلیمری با وزن ملکولی بالا بر پایه پلی آکریل آمید، محلول در آب هستند که بطور وسیعی بعنوان منعقد کننده، افزایش دهنده سرعت ته نشینی مواد جامد معلق و کلوئیدها و رنگ بری در فرآیندهای تصفیه و تولید مایعات بکار برده می‌شوند.
کاتیون یا آنیون متصل به پیکره شیمیایی پلی آکریل آمید تعیین کننده نوع بار فعال پلیمر می‌باشد که بر این اساس پلیمرها با توجه به خصوصیات به سه دسته بارهای مثبت، منفی و بدون بار تقسیم می‌شوند. وزن مولکولی و شدت بار پلی الکترولیت‌ها در فعالیت آنها تاثیر بسزایی دارد.
پلی الکترولیت بدون بار بر پایه پلی آکریل آمید خالص می‌باشند و پس از حل شدن در آب از خود خاصیت بدون بار نشان می‌دهند. پلی الکترولیت آنیونی کوپلیمرهای آکریل آمید با خواص ارتقاء یافته باری توسط گروه‌های سدیم آکریلات هستند، بار منفی داشته و پس از انحلال در آب، محلول با خواص بار منفی ایجاد می‌کنند. پلی الکترولیت کاتیونی نیز کوپلیمرهای آکریل آمید به همراه مونومرهای کاتیونی بوده که باعث ارتقاء بار مثبت در این دسته از پلیمرها می‌شوند و پس از انحلال در آب، محلول با خاصیت باری مثبت ایجاد می‌کنند.

ایمنی ماده شیمیایی پلی آکریل آمید :

تماس با پوست :

سریعا با صابون و مقادیر زیاد آب محل برخورد را شستشو داده ، تمامی لباس های آلوده تعویض گردد.

چشم :

چشم ها به مدت 15 دقیقه با آب کامل شستشو دهید.

استنشاق :

در صورت عدم تنفس به شخص تنفس مصنوعی داده و اگر تنفس کند است به او اکسیژن وصل کنید .

مشخصات پلی آکریل آمید:

 

نام ماده
پلی آکریل آمید
فرمول شیمیایی مونومر C3H5NO
حلالیت در آب 216 گرم در 100 میلی لیتر
شکل ظاهری جامد کریستالی سفید

 

صنایعی که کمک منعقد کننده‌ها در آن کاربرد دارد:

  • کمک منعقد کننده در فرآیند زلال سازی آب خام در تولید آب آشامیدنی و صنعتی
  • منعقد سازی جامدات معلق و کلوئیدها در فرآیندهای شکر و تغلیظ مایعات
  • جداسازی جامدات و ترکیبات آلی در آب برگشتی سیستم‌های تبرید و حرارتی
  • جداسازی جامدات، روغن و گریس و اکسیدهای نامحلول در تصفیه آب برگشتی در صنعت فولاد
  • حذف رنگ، مواد جامد معلق و کلوئیدها در صنایع تولید محصولات پتروشیمی
  • منعقدکننده در سیستم‌های تصفیه پساب‌های صنعتی و بهداشتی
  • به عنوان جاذب رطوبت شدید در صنعت کشاورزی برای بالا بردن ضریب جذب آب خاک

 

Poly Acryloamide