هیدرازین یک مایع بسیار سمی و خطرناک ناپایدار است که به دلیل آن که از دو مولکول آمونیاک تشکیل شده است بوی شبیه به آمونیاک دارد. تئودور کرتیوس (Theodor Curtius) هیدرازین برای نخستین بار در سال ۱۸۸۹ میلادی به دست آورد. هیدرازین یک عامل بسیار واکنشی و عامل کاهش دهنده است که در بسیاری از کاربردهای صنعتی و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله این موارد عبارتند از:

  • لحیم کاری
  • حذف اکسیژن در دیگ های بخار و جلوگیری از خوردگی لوله های دیگ بخار
  • ساختاسپاندکس (گونه‌ای از کاموای پلاستیکی) از فیبرها
  • برای کاتالیز واکنش‌های پلیمر کردن
  • باتری سوختی
  • واکنش زنجیری بسپارسازی اورتان