H2SO4

ماده شیمیایی اسید سولفوریک H2SO4

اسید سولفوریک برای نخستین بار توسط جابربن حیان کشف شد. او با تقطیر کانی های سولفات آهن و مس (II) سولفات، این اسید را به دست آورد. اسید سولفوریک، اسیدی معدنی و بسیار قوی است که به طور طبیعی در گازهای خارج شده از آتشفشان وجود دارد. واکنش اسید سولفوریک با آب به شدت گرمازا است و میل ترکیبی زیادی با آب دارد به طوری که در واکنش با سایر مواد هیدروژن و اکسیژن آن‌ها را با صورت آب جدا می‌کند. اسید سولفوریک خورنده است و قسمت عمده‌ای از باران اسیدی را تشکیل می‌دهد. این ماده در گذشته با نام جوهر گوگرد نیز شناخته می‌شد و اسیدی بسیار قوی است که با هر درصدی در آب حل می‌شود pH این اسید 5/0 است. این ماده دارای مولکول‌های قطبی است که می‌توانند با یکدیگر پیوند هیدروژنی برقرار کنند.به همین دلیل اسید سولفوریک مایعی است با نقطه جوش بالا و ویسکوز محسوب می‌شود. همین شرایط مولکولی باعث می‌شوند که اسید سولفوریک به خوبی در آب حل شود و محلول‌های اسیدی مختلف تولید کند. اسید سولفوریک میل ترکیبی زیادی با آب دارد به طوری‌که در واکنش با سایر مواد، هیدروژن و اکسیژن آن‌ها را به صورت آب جدا می‌کند.

Sulfuric Acid

Name

watery liquid with a sharp

Appearance

H2SO4

Chemical Formula

98%

Purity

 

  • کشور تولید کننده: ایران
  • وضعیت موجودی: موجود در انبار شرکت راینه داران
  • بسته بندی: بشکه و یا فله
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،