۲۰
مهر
۱۳۹۹

جلسه آشنایی با قانون جدید چک

سال 1397، قانون چک مجدداً با اهداف متعددی مورد بازبینی قرار گرفت. امروزه برای زندگی تجاری و حتی روزمره آشنایی …

۲۸
فروردین
۱۳۹۹

تست کرونا همکاران دفتر مرکزی

پیرو برنامه ها و اقدامات اتخاذ شده در حفظ و مراقبت از سلامتی سرمایه های انسانی مجموعه راینه داران، امروز …