الکتریسیته ساکن که بر اثر اصطکاک بین کفپوش و مواد پلاستیکی ایجاد می‌شود به دلیل ماهیت استاتیک بودن، ساکن در محیط باقی می‌ماند. در صورت عدم تخلیه الکتریسیته ساکن ممکن است موجب انفجار و یا آتش سوزی گردد. جهت جلوگیری از این پدیده از عوامل ضد استاتیک استفاده می‌شود. با پوشیدن سطح تجهیزات با این مواد، الکتریسیته ساکن جمع شده، کاهش یافته و یا به طور کامل حذف می‌شود. مولکول آنتی استاتیک معمولا از دو بخش آب دوست و آب گریز مانند سورفکتانت‌ها تشکیل شده است. یکی از متداول‌ترین افزودنی‌های آنتی استاتیک ASA-3 است. دلیل وجود عدد سه در نام‌گذاری این ترکیب به دلیل توصیف این نکته است که سیستمی متشکل از سه ترکیب می‌باشد. این سه ترکیب عبارتند از:

 • ترکیب نمک (alkylated salicylic acid chromium)
 • ترکیب اتیل سولفو سوکسینات
 • پلیمر آلی غیر فلزی

ایمنی ماده شیمیایی آنتی استاتیک (AntiStatic Agent) :

 • حفاظت پوست :
  از تماس مستقیم پوست با این ماده جلوگیری کنید. در صورت تماس با پوست شسته شود.
 • حفاظت چشم :
  از تماس مستقیم چشم با این ماده جلوگیری کنید. در صورت تماس با پوست شسته شود.
 • حفاظت بدن :
  از کلاه ایمنی و لباس آستین بلند از آن استفاده کرد. دلیل این مورد را می توان در موارد زیر خلاصه کرد.و شسیحنتب استفاده شود. در محیط کار دوش آب و چشم شور موجود باشد.
 • حفاظت تنفسی :
  محیط کار حتما مجهز به سیستم تهویه باشد تا ذرات ریز داخل سیستم تنفسی نشود. در محیط دارای گرد و غبار از ماسک بینی استفاده شود.

روش‌هایی که به منظور جلوگیری از اثر الکتریسیته ساکن از ماده شیمیایی آنتی استاتیک (Anti Static Agent) استفاده می‌شود عبارتند از:

 • پوشش دهی داخل مخازن و لوله‌ها با استفاده از مواد بی اثر
 • افزایش رطوبت هوای بالای مخزن
 • استفاده از خنثی کننده‌های رادیو اکتیو بار به منظور جلوگیری از تجمع بار

 

مشخصات ماده شیمیایی آنتی استاتیک (AntiStatic Agent) :

نام مادهآنتی استاتیک
شکل ظاهریمایع بدون رنگ یا کم رنگ
دانسیته785/0 gr/cm3
نقطه اشتعال12

مکانیزم عملکرد آنتی استاتیک (AntiStatic Agent):

افزودنی ماده شیمیایی آنتی استاتیک از تشکیل الکتریسیته جلوگیری نمی‌کند، بلکه با بالابردن رسانایی الکتریکی موجب تعدیل الکتریسیته ساکن تجمع یافته در سوخت شده و کانون‌های خطر ساز را از بین می‌برد. از این رو این مواد تحت عنوان اصلاح کننده رسایی الکتریکی، افزودنی‌های حذف کننده استاتیک و نیز مواد افزودنی رسانا کننده الکتریسیته شناخته می‌شوند.

خرید ماده شیمیایی آنتی استاتیک (AntiStatic Agent):

شرکت راینه داران با بهره مندی از زنجیره تأمین کارا و در اختیار داشتن شبکه تأمین مواد شیمیایی در داخل و خارج از کشور امکان واردات و تأمین ماده شیمیایی آنتی استاتیک ASA-3 (Anti Static Agent) از تولید کنندگان معتبر بین المللی را همواره دارا می‌باشد.

 

برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ،