آمونیاک (NH3) یک ترکیب شیمیایی معدنی بصورت گاز با جرم مولی 17 می باشد. از دیگر نامهای این ماده می توان به هیدروژن نیترید، تری هیدروژن نیترید و نیتروسیل اشاره نمود. در طبیعت از تجزیه مواد آلی ازت دار هم‌چون اوره و ادرار به‌دست می‌آید. آمونیاک به شکل نمک آمونیاک نخستین بار توسط شیمیدان ایرانی جابر بن حیان در قرن ۸ شناخته شد. از موارد استفاده آمونیاک می‌توان به استفاده در تهیه کودهای شیمیایی، یخ سازی، اسید نیتریک، سایر ترکیبات نیتروژنه، مواد منفجره و نگهداری از مواد غذایی به عنوان عامل آنتی میکروبیال اشاره کرد. یکی دیگر از کاربردهای آمونیاک می‌توان به استفاده در رشته ورزشی وزنه‌برداری و پاورلیفتینگ اشاره نمود. بوییدن این محلول باعث بازکردن عروق می‌شود و در مهار کردن وزنه در مسابقات کمک می‌کند. از آمونیاک مایع به عنوان سوخت هم میتوان استفاده نمود. همچنین به عنوان یک عامل refrigerant هم قابل استفاده است. این ماده به عنوان یک محرک تنفسی هم قابلیت کاربرد در صنایع داروسازی را دارد.

ایمنی ماده شیمیایی آمونیاک (Ammonia) :

حفاظت پوست
محرک و خورنده پوست، احساس گزیدگی و درد، خشک شدن پوست
حفاظت چشم
سرما زدگی و انجماد چشم، کاهش قدرت بینایی، درد و کوری
خوردن
سوختن مخاط داخلی بدن
حفاظت تنفسی
محرک شدید دستگاه تنفسی، سرفه‌های مکرر، سوختن نایژه

فرآیند تولید آمونیاک:

مهم‌ترین روش صنعتی تولید آمونیاک، فرایند هابر نام دارد که شامل تهیه آمونیاک از عناصر سازنده آن می‌باشد. در این روش، گازهای نیتروژن و هیدروژن در دمای بالا و در فشار زیاد با هم واکنش می‌دهند و آمونیاک را تولید می‌کنند.

مشخصات ماده شیمیایی آلومینیوم سولفات :

 

نام ماده
آمونیاک
شکل ظاهری گاز
فرمول شیمیایی NH3

 

صنایعی که آمونیاک در آن کاربرد دارد:

  • در تولید کودهای شیمیایی ازت دار کشاورزی
  • تهیه اوره ، هیدروکسیل آمین و هیدرازین
  • در کارخانجات یخ سازی
  • تولید دارو