خرید ماده شیمیایی Anti-Static (ASA3)

فرم تماس با ما

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

ماده شیمیایی Anti-Static (ASA3)

آنتی استاتیک­ ها مواد شیمیایی هستند که  به دلیل افزایش هدایت پذیری وکاهش مقاومت توده­ای یا سطحی از ایجاد بار ساکن در پاره ای مواد از قبیل پلیمرها و سوخت جت جلوگیری می­کنند. میزان رطوبت موجود در هوا هر چه کمتر باشد بازدهی آنتی استاتیک ­ها ضعیف­ تر است، زیرا وجود آب باعث ایجاد یک لایه هادی بارالکتریکی بر روی ماده می­شود.

مولکول آنتی استاتیک­ ها اغلب از دو بخش آب دوست و آب گریز مانند سورفکتانت‌ها تشکیل شده ­اند. طرف آب گریز با سطح ماده برهم کنش دارد، در حالی که طرف آب دوست با رطوبت هوا برهم کنش می کند و مولکول های آب را به هم متصل می کند. عوامل آنتی استاتیک می توانند خارجی و داخلی باشند. با عوامل ضد استاتیکی خارجی، ماده مورد نظر توسط پاشش یا از طریق غوطه وری پوشانده می شود در حالی که عوامل ضد استاتیک داخلی در داخل ساختار ماده قرار می گیرند و سپس به سطح مهاجرت می کنند.

یکی از متداول‌ترین افزودنی‌های آنتی استاتیک ASA-3 است. دلیل وجود عدد سه در نام‌گذاری این ترکیب به دلیل توصیف این نکته است که سیستمی متشکل از سه ترکیب می‌باشد. این سه ترکیب عبارتند از:

  • ترکیب نمک (alkylated salicylic acid chromium)
  • ترکیب اتیل سولفو سوکسینات
  • پلیمر آلی غیر فلزی

ماده شیمیایی Anti-Static (ASA3)

کاربرد ماده شیمیایی Anti-Static (ASA3)

  1. جلوگیری از تخلیه بار الکتریکی و ایجاد انفجار و شوک الکتریکی
  2. ضد الکتریسیته ساکن در سوخت جت
  3. ضد الکتریسیته ساکن در پلیمرها

بسته­ بندی و حمل و نقل ماده شیمیایی Anti-Static (ASA3)

آنتی استاتیک به شکل مایع بوده و در بشکه های 180 کیلوگرمی به بازار عرضه می گردد. از تماس با چشم و پوست جلوگیری گردد. ماندگاری این ماده از زمان تولید 1 سال می باشد.

نام مادهآنتی استاتیک
شکل ظاهریمایع زرد تیره
فرمول شیمیاییمخلوطی از نمکهای کروم+ سالیسیلیک اسید+وینیل پیریدین+ متااکریلیت
دانسیته0.92 kg/lit at 15 °C
ویسکوزیته سینماتیک در 40 درجه سانتی گراد7 cSt
ویسکوزیته سینماتیک در صفر درجه سانتی گراد22 cSt
دمای جامد شدن ( ژل شدگی)Below -39 °C