شرکت راینه داران با سابقه بیش از ۱۵ سال فعالیت مستمر در حوزه های مختلف صنعت و معدن، به ویژه در زمینه ی مدیریت زنجیره تأمین تسلط دقیقی بر فرآیند بازرگانی در صنایع مختلف، به ویژه صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و معدن به دست آورده است. این تجارب مستمر سبب گردید تا این شرکت با تکیه بر دستاورد های ارزشمند خود و اعتماد مستمر و متقابل کارفرمایان محترم بتواند اقدام به تأمین مواد شیمیایی و تجهیزات تخصصی مورد نیاز صنایع کشور نموده و خدمات قابل توجهی را در این خصوص ارائه نماید.


برخی از فعالیت های اخیر در زمینه تامین مواد شیمیایی و تجهیزات تخصصی:

  • تأمین بیش از ۲۰۰۰ تن مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
  • تأمین بیش از ۱۰۰۰ تن مواد شیمیایی مورد نیاز معادن کشور
  • تأمین برخی کاتالیست های مورد نیاز در پالایشگاه های نفت کشور
  • تأمین برخی تجهیزات و ابزار تخصصی مورد نیاز صنایع مختلف کشور

تامین مواد و کالاهای خاص مورد نیاز:

  • شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت های زیرمجموعه شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران

حوزه های فعالیت شرکت