صادرات و تجارت بین المللی مواد شیمیایی

شرکت راینه داران با سابقه بیش از بیست سال حضور مستمر در زمینه تولید و تجارت مواد شیمیایی و با بهره مندی از تجارب و اعتبار بدست آمده در طی این سالها در بازار مواد شیمیایی، ضمن ایجاد ارتباط و اتحاد استراتژیک با تولیدکنندگان معتبر داخلی و برقراری مسیرهای تجارت بین المللی، خدمات ویژه ای نیز به تولیدکنندگان و مشتریان معظم خود در زمینه صادرات محصولات شیمیایی ارائه می دهد.

برخورداری از ارتباطات مؤثر، توان مالی بالا و امکان نقل و انتقال ارز، توانایی مدیریت ریسک، در اختیار داشتن دفاتر بین المللی و همچنین حضور فعال در بازار تجارت مواد شیمیایی در کشورهای ترکیه، هند، چین، کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای منطقه CIS را میتوان بعنوان مهمترین شاخصه های شرکت راینه داران در حوزه صادرات و تجارت بین المللی مواد شیمیایی نام برد.

محصولاتی که در بخش صادرات و تجارت بین المللی توسط شرکت راینه داران قابل تأمین و عرضه میباشند، به شرح ذیل است:

 • صادرات و تجارت بین المللی محصولات پایین دستی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی:
  • انواع اسیدها
  • پلیمرها
  • آمین ها
  • سود مایع و پرک
  • سودا اش
  • اوره و آمونیاک
 • فلزات
  • آهنی (نظیر DRI، HBI و …)
  • شمش روی
  • ترکیبات فلزات گرانبها
 • گاز مایع (LPG)
 • روغن پایه (Base Oil)
 • مواد معدنی غیرفلزی
 • استایرن مونومر