صادرات و تجارت بین المللی مواد شیمیایی

شرکت راینه داران با سابقه ربع قرن حضور مستمر در زمینه تجارت مواد شیمیایی و با بهره مندی از تجارب و اعتبار بدست آمده در طی این سال ها در بازار مواد شیمیایی، ضمن ایجاد ارتباط و شبکه با تولیدکنندگان معتبر داخلی و برقراری مسیرهای تجارت بین المللی، خدمات ویژه ای نیز به تولیدکنندگان و مشتریان خود در زمینه صادرات محصولات شیمیایی ارائه می دهد.

برخورداری از ارتباطات مؤثر، توان مالی بالا و امکان نقل و انتقال ارز، توانایی مدیریت ریسک، در اختیار داشتن دفاتر فعال بین المللی و همچنین حضور در بازار تجارت مواد شیمیایی در کشورهای عمان، ترکیه، هند، چین، قزاقستان، قطر، روسیه را می توان به عنوان مهم ترین شاخصه های شرکت راینه داران در حوزه صادرات و تجارت بین المللی مواد شیمیایی نام برد.

محصولاتی که در بخش صادرات و تجارت بین المللی توسط شرکت راینه داران قابل تأمین و عرضه میباشند، به شرح ذیل است:

 مواد شیمیایی عمومی و حلال ها پلیمر و کامپاند  اتانول آمین ها اتیلن گلایکول هاانواع اسیدها ( نیاز به مجوز های لازم از سوی خریدار ) مواد معدنی 
 • اوره (Urea)
 • سوداش  (SodaAsh)
 • هگزان (Hexan)
 • سودپرک  (Castic Soda)
 • ا بوتن (Buten 1)
 • GPPS
 • HDPE
 • LDPE
 • تری اتانول آمین (TEA)
 •  دی اتانول آمین (DEA)
 • مونو اتانول آمین (MEA)
 • مونو اتیلن گلایکول (MEG)
 • دی اتیلن گلایکول (DEG)
 • تری اتیلن گلایکول (TEG)
 •  اسید بوریک (Boric Acid)
 • اسید کلریدریک (HCl)
 • اسید سولفوریک (sulfuric Acid)
 • کلمانیت (Colemanite)
 • سلستین (Celestine)
صادرات