خدمات مدیریت

راینه داران با شناخت کامل از فضای رقابتی در حوزه های صنعت، خدمات و تجارت و همچنین تسلط بر کاربست اصول مدیریت نوین به عنوان شرط ضروری بقا و رشد سازمان ها، ارائه دهنده خدمات تخصصی مدیریت فراتر از الزام کارفرمایان و مشتریان می باشد.

فرآیند بازرگانی

راینه داران با پیشینه موفق وبهره گیری از دانش روز در مهندسی مجدد و مدیریت زنجیره تأمین و برخورداری ازمشارکت دفاتر داخلی و بین المللی، توانایی تأمین مواد شیمیایی، کاتالیست ها و تجهیزات تخصصی مورد نیاز مشتریان و کارفرمایان در حوزه های “نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی”، “صنعت و معدن” و “آب و آبفا” به صورت حرفه ای و مهندسی شده، دارا می باشد.

تولید

تولید در سه حوزه: 1- مواد شیمیایی تخصصی (DRA . Demulsifier )، 2- مواد باارزش افزوده از طریق بازیافت صنعتی و 3- ترکیبات فلزات گرانبها (نقره، پالادیوم و پلاتین)