شرکت راینه داران مفتخر است در کنار واردات، خرید و فروش مواد شیمیایی، با رویکرد ورود به عرصه تولید داخلی و بومی سازی محصولات خاص و دارای تکنولوژی پیشرفته، موفق به مشارکت، راه اندازی و به خدمت گیری مجموعه تولیدی در استان زنجان (تولید ترکیبات فلزات گرانبها و ریکاوری کاتالیست ها) و همچنین راه اندازی خط تولید مواد شیمیایی خاص مورد نیاز صنایع معدنی ونیز صنعت نفت، گاز و پالایش و گردیده است

محصولات قابل تولید:

 1. کاهنده افت فشار (Drag Reducer Agent – DRA)
 2. تعلیق شکن (De-emulsifier)
 3. ترکیبات فلزهای گران بها شامل ترکیبات نیترات نقره، ترکیبات پالادیوم، ترکیبات پلاتین

طراحی، سنتز و تولید فلزهای گرانبها

ترکیبات پالادیم

 • Pd Black
 • PdCl2
 • Pd(NO3)2
 • Pd Powder
 • PdO.nH2o
 • K2PdCl4
 • Na2PdCl4.nH2O
 • Pd (NH3)4Cl2
 • PdCl2(NH3)2
 • Pd(OAc)2)3)
 • هیدروژناسیون
 • هالوژن زدایی
 • بنزیل زدایی
 • ساخت کاتالیزورهای خالص سازی گازها

ترکیبات نقره

 • AgNo3
 • AgC2H3O3
 • Ag2O
 • Ag Powder
 • AgBro3
 • AgBr
 • Ag2CO3
 • AgCl
 • Ag2CrO4
 • C6H8Ag3O7
 • AgCN
 • AgF
 • AgIO3
 • AgI
 • AgNo2
 • Ag3PO4
 • HOC6H4COOAg
 • Ag2SO4
 • Ag2S
 • ساخت کاتالیست
 • صنایع شیمیایی/داروسازی
 • صنایع شیشه و تولید آینه
 • آبکاری/آزمایشگاه های کنترل کیفی
 • صنعت باتری سازی
 • خودروسازی

ترکیبات پلاتین

 • H2PtCl6
 • H2Pt(OH)6
 • H2PtCl6.xH2O
 • PtCl2
 • PtCl4
 • Pt Black Powder
 • Pt Powder
 • K2PtCl6
 • K2PtCl4
 • NH4)2PtCl4)
 • PtO2.nH2O
 • رفرمینگ
 • هیدروژناسیون
 • ایزومراسیون
 • ساخت کاتالیست های اگزوز خودرو
 • ترکیبات دارویی
 • صنایع پزشکی
برچسب ها: