شرکت راینه داران مفتخر است در کنار واردات، خرید و فروش مواد شیمیایی، با رویکرد ورود به عرصه تولید داخلی و بومی سازی محصولات خاص و دارای تکنولوژی پیشرفته، موفق به مشارکت، راه اندازی و به خدمت گیری مجموعه تولیدی در استان زنجان (تولید ترکیبات فلزات گرانبها و ریکاوری کاتالیست ها) و همچنین راه اندازی خط تولید مواد شیمیایی خاص مورد نیاز صنایع معدنی و نیز صنعت نفت، گاز و پالایش و گردیده است.

محصولات قابل تولید:

  1. کاهنده افت فشار (Drag Reducer Agent – DRA)
  2. تعلیق شکن (De-emulsifier)
  3. ترکیبات فلزهای گران بها شامل ترکیبات نیترات نقره، ترکیبات پالادیوم، ترکیبات پلاتین