فرم تماس با ما

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

طراحی، سنتز و تولید ترکیبات فلزات گرانبها (ترکیبات پالادیوم)

توانایی بالای پالادیوم در تنظیم دقیق شرایط واکنش از قبیل لیگاندها، میزان بازی بودن و دیگر افزودنی‌ها باعث شده‌است تا از کاتالیست پالدیوم به عنوان یکی از پرکاربردترین کاتالیست‌ها در صنعت مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از این کاتالیست به عنوان یکی کاتالیست قدرتمند در شکل گیری پیوندهای کربن – کربن و همچنین پیوند کربن با سایر اتم‌ها استفاده می‌شود. شکل کلی واکنش‌های کاتالیستی پالادیوم به صورت زیر است:

cc

 

 

تولید ترکیبات فلزات گرانبها

دیگر کاربردهای پالادیوم:

  • ساخت کاتالیست‌های واکنش‌های هیدروژناسیون تبدیل آلکیل به آلکان و آلکن
  • ساخت کاتالیست‌های واکنش هیدروژناسیون آلدهیدها و کتون‌ها به الکل‌ها
  • واکنش‌های هالوژن زدایی و بنزیل زدایی
  • کاتالیزورهای خالص سازی گازها

 

محصولات تولیدی:

  • پودر پالادیوم بلک اسفنجی
  • پودر پالادیوم فلزی میکرونیزه
  • پالادیوم کلراید
  • پالادیوم اکساید
  • پالادیوم نیترات
  • پالادیوم استات