آدرس: ایران، تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان متحیری، پلاک ۲۶، واحد ۱

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۳۷۱۱

تلفکس: ۳-۸۸۵۴۹۴۵۱-۰۲۱

ایمیل: info@rayeneh.com

 

 سید مهرداد جعفری – مدیرعامل

ایمیل m.jafari@rayeneh.com

 ندا عباس نژاد – نماینده مدیریت

ایمیل n.abbasnejad@rayeneh.com

 اعظم صادق زاده – مدیر مالی

ایمیل a.sadeghzadeh@rayeneh.com

 رضا حمزه ئیان – کارشناس فنی بازرگانی

ایمیل r.hamzeian@rayeneh.com

 الهام پیله ور – مدیر فضای مجازی

ایمیل pilevar@rayeneh.com

 علیرضا طاهری – رئیس هیئت مدیره

ایمیل a.taheri@rayeneh.com

 محمد گرکانی – مدیر بازرگانی

ایمیل m.garakani@rayeneh.com

 حسین حسینی – مشاور فنی و بازرگانی

ایمیل h.hosseini@rayeneh.com

 نوید نامی – مدیر توسعه

ایمیل n.nami@rayeneh.com