آدرس: ایران، تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان متحیری، پلاک ۲۶، واحد ۱

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۳۷۱۱

تلفکس: ۳-۸۸۵۴۹۴۵۱-۰۲۱

ایمیل: info@rayeneh.com

 

سید مهرداد جعفری – مدیرعامل

ایمیل m.jafari@rayeneh.com

ندا عباس نژاد – نماینده مدیریت

ایمیل n.abbasnejad@rayeneh.com

اعظم صادق زاده – مدیر مالی

ایمیل a.sadeghzadeh@rayeneh.com

الهام پیله ور – مدیر فضای مجازی

ایمیل pilevar@rayeneh.com

علیرضا طاهری – رئیس هیئت مدیره

ایمیل a.taheri@rayeneh.com

محمد گرکانی – مدیر بازرگانی

ایمیل m.garakani@rayeneh.com

حسین حسینی – مشاور فنی و بازرگانی

ایمیل h.hosseini@rayeneh.com

نوید نامی – مدیر توسعه

ایمیل n.nami@rayeneh.com