تامین مواد شیمیایی

شرکت راینه داران با بیش از 20 سال سابقه موفق و توان علمی شاخص در صنایع مختلف بویژه صنعت نفت و شناخت فرآیندهای تدارکات در بخش های مختلف صنعت و معدن، امکان تولید و تامین بسیاری از مواد شیمیایی و برخی از کاتالیست ها و تجهیزات تخصصی مورد نیاز در صنایع گوناگون کشور را با کیفیت مورد انتظار کارفرمایان، دارا می باشد و ضمن برخورداری از امکانات تولید منحصر به فرد در داخل کشور، با پشتیبانی دفاتر بین المللی، زیر ساخت های لازم را جهت تحقق تجارت و بازرگانی حرفه ای و مطمئن نظیر امکانات لجستیکی، انبار، موجودی دائمی مواد شیمیایی پر مصرف، در این حوزه فراهم نموده است.

 • صنعت نفت
 • معدن
 • تصفیه پساب های صنعتی

 

صنعت نفت

تامین مواد شیمیایی

  1. تولید مواد شیمیایی:

   • De-Emulsifier (ماده شیمیایی تعلیق شکن)
   • DRA (Drag Reducer Agent – کاهنده افت فشار خطوط لوله)
  2. تجارت و تأمین مواد شیمیایی وارداتی:

  3. تأمین انواع کاتالیست، مولکولارسیو و جاذب:

   • Hydro Cracking Catalysts
   • Hydro treating Catalysts
   • CO-MO, NI-MO Catalysts
   • Hydrogen Generation Catalysts
   • FCC/RFCC Catalysts
   • LTS & HTS Catalysts
   • Molecular Sieves (4A, 5A, …)
   • Sulfur Guard
  4. تأمین محصولات پتروشیمی و کارخانجات داخلی، قابل عرضه در بورس:

   • – انواع اسید، انواع آمین (DEA، TEA و …)، انواع مشتقات گلایکول (TEG، DEG، MEG) و …