آلومینا ترکیبی از اکسیژن و فلز آلومینیوم با فرمول شیمیایی Al2O3 و جرم مولی 101می باشد. به شکل جامد سفید رنگ و بدون بو می باشد. نام های دیگر این ماده آلوکساید و آلوکسیت می باشد. این ماده به دو شکل آلفا و گاما مموجود می باشد. اکسید آلومینیوم به عنوان کاتالیزور خیلی از واکنشهای صنعتی محسوب می شود. آلومینا کاتالیزور فرآیند Claus برای تبدیل گازهای سولفید هیدروژن به گوگرد در پالایشگاه ها است. همچنین برای آبگیری از الکل ها به آلکن ها مفید است. آلومینا برای حذف آب از جریانات گازی استفاده می شود. برای بهتر شدن خواص کاتالیستی گاما آلومینیوم می توان بر روی آن ذرات اکسید روی را پوشانید. فرمول شیمیایی آن Al2O4Zn می باشد. کاتالیست‌های آلومینا اکسید روی دارای خاصیت فتوکاتالیستی قوی می باشد و این خاصیت باعث می شود در حضور نور UV خاصیت کاتالیستی فوق العاده ای از خود نشان دهند.